Perad

Proizvodi za perad
 • prašak za primjenu u pitkoj vodi, za kokoši i svinje


 
 • 1000 mg/g, granule za uporabu u pitkoj vodi za goveda, svinje i kokoši


  • 200 mg/mL, enrofloksacin 20%, otopina za primjenu u pitkoj vodi, za kokoši, purane i kuniće


 
 • antibiotik za p/o primjenu


 


DFV Doxivet10 • antibiotik, koncentrirana oralna otopina za kokoši, goveda i svinje


 
 • prašak za oralnu otopinu za kokoši, purane i svinje


  • 500 mg/g, prašak za primjenu u pitkoj vodi/mliječnoj zamjenici,
  za goveda, svinje i kokoši, doksiciklin


  • 100mg/ml, oralna otopina za kokoši, purane i kuniće


 
 • 1 kg, prašak za primjenu u vodi za Kokoši, patke, purane, svinje, amoksicilin


 
 • kokcidiostatik za perad


 
 • prašak za oralnu otopinu za kokoši, purane i svinje


  • dopunska krmna smjesa s vitaminima i aminokiselinama
  za goveda, konje,  ovce, koze, telad, janjad, svinje, perad, kuniće, pse i mačke
  za poboljšanje probave


 
 • vitamini i aminokiseline


 
 • OTOPINA S VITAMINIMA I AMINOKISELINAMA
  za perad, svinje, goveda, telad, janjad i kuniće


 
 • prašak s aminokiselinama i vitaminima


  • biljni salicilat-fitoterapeutik dopunska krmna smjesa za preživače, svinje i perad


 
 • vodotopivi prašak sa vitaminima, mineralima i esencijalnim aminokiselinama


  • 10 g i 500g dopunska krmna smjesa s vitaminima, aminokiselinama,
  elektrolitima i probioticima za perad


  • vodotopivi prašak, 20 g dopunska krmna smjesa s vitaminima i aminokiselinama
  za perad, golubove, sobne i ukrasne ptice


 
 • prašak 2 kg dopunska krmna smjesa za sve vrste i kategorije životinja


  • sterilna otopina (E. Ph.), za goveda, konje, svinje, ovce, koze i perad


  • vitaminsko mineralna smjesa za perad, svinje, goveda, ovce,
  koze, konje i kuniće


 
 • dounska krmna smjesa za kokoši nesilice


 
 • vitamini, elektoliti, aminokiseline


 
 • 1l, koncentrirana oralna otopina za perad, preživače i ostale životinje


 
 • 200 ml otopina za primjenu u vodi za perad


 
 • vodotopivi prašak, 10 g, dopunska krmna smjesa za perad,
  svinje, goveda, telad, janjad i kuniće


 
 • 20 ml, dopunska krmna smjesa za perad, svinje,
  goveda, telad, konje, ovce, janjad i kuniće


 
 • vitaminski dodatak hrani za životinje


  • sterilna otopina (E. Ph.), za goveda, konje, telad,
  ždrebad, svinje, ovce, koze, pse i perad


  • sterilna otopina (E. Ph.), za goveda, svinje, ovce, koze,
  prasad, pse i perad


 

AviLyte Extra • koncentrirani vodotopivi prašak s elektolitima


 


4 BAC-EXTRA • visoko koncentrirani probiotski dodatak prehrani iz više
  sojeva koji poboljšava proizvodna svojstva u peradi,
  goveda i konja


 
 • prašak za zaustavljanje proljeva kod goveda,
  teladi, svinja, prasadi, janjadi i peradi


 
 • dopunska krmna smjesa za poboljšanje probave
  i apetita kod teladi, prasadi, janjadi, peradi, golubova,
  kunića, pasa i mačaka


  • 1l, dopunska krmna smjesa za prevenciju kokcidioze
  oralna otopina za perad i kuniće


 
 • prašak za poboljšanje probave i apetita u goveda, ovaca, koza, svinja i peradi


  • 150g, dopunska krmna smjesa za za goveda, ovce, koze, telad, prasad i perad


 
 • vodotopivi probiotski prašak


 
 • za normalizaciju funkcije predželudaca i probavnog sustava
  kod goveda, ovce, koze, telad, prasad i perad


 
 • Repelent protiv štetočina, za primjenu u mliječnih krava,
  teladi, svinja, ovaca, koza, konja i peradi