BIOCAN R – vakcina protiv bjesnoće

  • injekcijska suspenzija
  • za pse, mačke, krznaše, goveda, konje, ovce, koze i svinje

SASTAV

1 doza (1 mL) sadrži:
Djelatna tvar:
Inaktivirani virus bjesnoće, soj SAD Vnukovo-32 > 2.0 i.j.
Pomoćne tvari: aluminijev hidroksid – gel, tiomersal i nutrientum MEM.

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija pasa, mačaka, krznaša (tvor), goveda, konja, ovaca, koza i svinja protiv bjesnoće.

KONTRAINDIKACIJE

Ne smije se cijepiti:

  • životinje s povišenom tjelesnom temperaturom (pr. sustavne bolesti);
  • nevakcinirane jedinke koje su bile u dodiru, ili su povrijeđene (ugrižene) od životinja sumnjivih na bjesnoću, ili oboljelih od bjesnoće;
  • životinje (pr. psi) koje su ugrizle ili povrijedile čovjeka dok ne završi razdoblje promatranja.

NUSPOJAVE

Na mjestu injekcije može nastati upalni čvorić veličine zrna graška, koji se spontano povuče unutar 3 tjedna. Nakon cijepljenja rijetko kada se jave reakcije preosjetljivosti. U okolnostima anafilaktičkog šoka životinjama se mora trenutno aplicirati adrenalin (⅓ doze i.v., ostatak i.m.), a u slučaju potrebe i druge veterinarsko-medicinske proizovde (VMP) (topljivi GK, antihistaminik, kisik).

Ako se primijete nuspojave VMP potrebno je postupati u skladu s člankom 65. Zakoma o veterinarsko-medicinskim proizvodima (“Narodne novine”, broj 84/08).

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT PRIMJENE

Doza za svaku životinju je 1 mL bez obzira na vrstu, pasminu, dob i tjelesnu masu. Životinje se smije cijepiti najranije u dobi od 12 tjedana.
Način primjene:

  • supkutano najbolje aplicirati iza lopatice;
  • intramuskularno optimalno je injicirati u mišiće stražnje noge.

Sadržaj u bočici treba protresti prije primjene.

Životinje se može cijepiti nakon navršena 3 mjeseca. Imunost se razvije unutar 14 dana od cijepljenja. Jedinke koje su cijepljene prije navršena 3 mjeseca mora se docijepiti kada navrše tu dob (razmak između 2 cijepljenja mora biti najmanje 14 dana). Životinje koje se prvi puta cijepi u dobi od 3-12 mjeseci mora se docijepiti nakon godinu dana. Ako su životinje revakcinirane godinu dana nakon prvog cijepljenja, biti će zaštićene od bjesnoće najmanje 2 godine. Radi održavanja imunosti sljedeća revakcinacija preporučuje se u suglasju s Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti.
Goveda, ovce, koze i konje preporučuje se cijepiti najkasnije 14 dana prije izgona na pašu.

KARENCIJA

Meso i jestivi nusproizvodi: 0 dana.
Mlijeko: 0 dana.

POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C – 8°C).
Ne zamrzavati.
Držati izvan pogleda i dosega djece.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:
Smije se cijepiti samo klinički zdrave i dobro uhranjene jedinke. Od dehelmintizacije do cijepljenja mora proći najmanje 10 dana. Prvi tjedan nakon cijepljenja životinje se ne smije izlagati treningu ili bilo kojem drugom fizičkom naporu.
Lovačke pse ne smije se izložiti opasnosti od infekcije virusom bjesnoće do 14 dana nakon cijepljenja.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama
Nehotično samoinjiciranje cjepiva može uzrokovati upalnu reakciju. U takvim okolnostima treba zatražiti savjet/pomoć liječnika i pokazati mu uputu.

Graviditet, laktacija i nesenje:
Ne preporučuje se cijepiti životinje u posljednja 2 tjedna prije porođaja (manipuliranje, uznemirivanje, nepovoljan učinak na imunosni odziv).

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Biocan R cjepivo može se u pasa koristiti odvojeno, istovremeno ili u kombinaciji tj. pomiješano (kao otapalo) s liofiliziranim Biocan cjepivima DHPPi, DH, DP, DHP i P.
Ne postoje podaci o sigurnosti i učinkovitosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo kojim drugim VMP osim s gore navedenim. Stoga se odluka o primjeni ovog cjepiva prije ili poslije bilo kojeg drugog VMP treba donositi od slučaja do slučaja.
Od aplikacije glukokortikoida ili specifičnog imunoseruma do cijepljenja treba proći najmanje 4 tjedna.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
U slučaju primjene dvostruko veće doze od preporučene nisu zamijećeni drugi štetni učinci osim onih opisanih u rubrici ‘Nuspojave’.

Inkompatibilnosti:
Ne smije se miješati s bilo kojim drugim VMP osim s liofiliziranim cjepivima Biocan DHPPi, DH, DP, DHP, P.

OSTALE INFORMACIJE

Nakon aplikacije cjepiva, antigen bude prepoznat od organizma kao strana tvar, a posljedično se u tijelu aktiviraju brojni obrambeni mehanizmi (makrofagi, opsonini, interleukini, B-limfociti i dr.). Posljedično se protiv antigenih determinanti sadržanih u cjepivu stvaraju specifična protutijela. Takvim mehanizmom sprječava se daljnji razvoj infekcije u okolnostima zaražavanja.

Oprema/veličina pakovanja
Plastične kutije (prekrivene zaštitom s 10 rupa) u kojima su: 10 x 1 mL.
Plastične kutije (prekrivene zaštitom s 20 rupa) u kojima su: 20 x 1 mL.
Plastične kutije (prekrivene zaštitom sa 100 rupa) u kojima su: 1 x 5 mL; 5 x 5 mL; 10 x 5 mL ili 10 x 10 mL.
Kartonske kutije u kojima su: 1 x 10 mL, 5 x 10 mL; 1 x 20 mL, 5 x 20 mL, 10 x 20 mL; 1 x 50 mL ili 1 x 100 mL.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Proizvođač
Bioveta, a.s. Komenskeho 212, 683023 Ivanovice na Hane, Češka

Pakovanje: (10×10 ml, 1×10 ml, 10×1 ml)