Repelenti

Repelenti

  • zaštita od divljih svinja
 
  • otopina za vanjsku primjenu kod životinja
 
  • repelent protiv štetočina, za primjenu u mliječnih krava,
    teladi, svinja, ovaca i peradi.