Vakcine

Vakcine

 

Vakcine
BIOBOS IBR MARKER LIVE, vakcina protiv IBR-a za goveda
BIOBOS RESPI 4, vakcina protiv respiratornih i probavnih infekcija, za goveda
BIOCAN M, 10x1d, vakcina protiv mikrosporoze, za pse i mačke
BIOCAN NOVEL DHPPi, 10x1d, polivalentna vakcina, za pse
BIOCAN NOVEL DHPPi/L4R, 10x1d, polivalentna vakcina, za pse
BIOCAN NOVEL DHPPi/L4 inj. 10x1d, polivalentna vakcina, za pse
BIOCAN NOVEL PUPPY 10x1d, vakcina protiv štenećaka i parvoviroze, za pse
BIOCAN NOVEL Pi/L4 10x1d, vakcina protiv parainfluence i leptospiroze, za pse
BIOCAN NOVEL RESPI 5x1d, vakcina protiv parainfluence i bordetele, za pse
BIOCAN R, vakcina protiv bjesnoće, za pse, mačke, krznaše, goveda, konje, ovce, koze i svinje
BOVIBIO ROTACOL, vakcina protiv rota i korona virusa te E.coli, za telad
ERYSIN SINGLE SHOT, vakcina protiv vrbanca, za svinje
ERYSENG PARVO, vakcina protiv parvoviroze i vrbanca , za svinje
FELIMUN PCH, 10x1d, vakcina protiv panleukopenije, kalicivirusne i herpesvirusne infekcije, za mačke
HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE, vakcina protiv IBR-a, za goveda
LYSVULPEN, vakcina za oralnu vakcinaciju lisica protiv bjesnoće
PARVOSIN ERY, vakcina protiv parvoviroze i vrbanca, za svinje
SUISENG, vakcina protiv E. Coli i Clostridium perfrigens, za svinje
STARTVAC, vakcina protiv mastitisa, za krave
UBAC, vakcina protiv mastitisa, za krave
VEPURED, vakcina protiv edemske bolesti, za prasad