BIOBOS IBR MARKER LIVE

BIOBOS IBR MARKER LIVE

  • liofilizat i otapalo za suspenziju, vakcina protiv IBR-a za goveda

SASTAV

Jedna doza (2 mL) sadržava:
Djelatna tvar:
Liofilizat:
Atenuirani herpesvirus goveda, tip 1, soj Bio-27: IBR (gE negativan) 105,7– 107,5 TCID50

TCID50 (engl. Tissue culture infectious dose 50%) – infektivna doza za 50% kulture tkiva

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo.

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija goveda u svrhu smanjenja jačine i trajanja kliničkih znakova zaraznog rinotraheitisa goveda (ZRG) uzrokovanih infekcijom s herpesvirusom goveda, tip 1 (engl. Bovine herpesvirus-1, BHV-1) te u svrhu smanjenja izlučivanja virusa nakon infekcije.

Početak imunosti:
Početak imunosti je u životinja bez majčinskih protutijela dokazan 7 dana nakon cijepljenja kroz nos i 14 dana nakon cijepljenja u mišić.

Trajanje imunosti:
Imunost traje 6 mjeseci nakon osnovnog cijepljenja.

Samo u životinja bez majčinskih protutijela je izazivačkom infekcijom dokazano da imunost traje 10 tjedana poslije prve doze primijenjene kroz nos nakon 2 tjedna života, odnosno da imunost traje do primjene druge doze cjepiva, koju treba primijeniti u mišić nakon 3 mjeseca života.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUTEVI PRIMJENE

Doziranje:
Propisana doza rekonstituiranog za svaku životinju je 2 mL.

Put primjene:

  • u nos:           između 2 tjedna i 3 mjeseca života
  • u mišić:        nakon 3 mjeseca života

Teladi nakon 14. dana života treba primijeniti jednu dozu (2 mL) rekonstituiranog cjepiva kroz nos pomoću intranazalnog aplikatora. Preporučuje se korištenje novog aplikatora za svaku životinju, kako bi se spriječio prijenos infekcije.

Program cijepljenja:

Osnovno cijepljenje:
Cijepljenje teladi bez majčinskih protutijela u dobi između 2 tjedna i 3 mjeseca
Prvu dozu cjepiva treba primijeniti kroz nos nakon 2 tjedna života, a drugu dozu u mišić nakon 3 mjeseca života.

Cijepljenje nakon 3 mjeseca života
Jednu dozu cjepiva treba primijeniti u mišić 3 mjeseca života.

Revakcinacija:
Jednu dozu cjepiva treba primijeniti svakih 6 mjeseci nakon završetka osnovnog cijepljenja.

Za cijepljenje treba koristiti sterilni pribor bez dezinficijensa, jer dezinficijensi mogu smanjiti učinkovitost cjepiva.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Cjepivo treba rekonstituirati neposredno prije primjene, tako da se liofilizat pomiješa s propisanim volumenom otapala na aseptički način, u dva koraka:

  1. Odgovarajući dio otapala treba injektirati u bočicu s liofilizatom.
  2. Resuspendirani liofilizat treba dobro promućkati i prenijeti ga u bočicu s ostatkom otapala.

Bočicu s rekonstituiranim cjepivom treba dobro protresti prije primjene.
Rekonstituirano cjepivo je blago opalescentna tekućina ružičasto-crvene ili žućkaste boje.
U slučaju primjene cjepiva kroz nos, štrcaljku treba napuniti pomoću igle s potrebnim volumenom rekonstituiranog cjepiva (1 mL za svaku nosnicu) te zatim iglu na štrcaljki treba zamijeniti s intranazalnim aplikatorom i primijeniti cjepivo. Aplikator omogućuje primjenu propisane doze cjepiva u nosnice, u obliku aerosola. Aplikator treba omogućiti postizanje kapljica promjera između 30 i100 μm.

KARENCIJA

Nula dana.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Čuvati u hladnjaku  (2 °C – 8 °C).
Rekonstituirano cjepivo treba čuvati pri temperaturi do 25 °C.
Rok valjanosti poslije rekonstitucije prema uputi: 8 sati.

Pakiranje:
5 x 5 doza (5 x 5 doza liofiliziranog cjepiva + 5 x 10 mL otapala)