BIOCAN M

BIOCAN M

  • vakcina protiv mikrosporoze
  • za pse i mačke

SASTAV

Jedan ml (1 doza) cjepiva sadrži:
Djelatna tvar:
inaktivirani Microsporum canis        ≥ 5 × 105 do ≤ 6 × 106 vegetativnih oblika*
* mikrokonidije
Pomoćne tvari: aluminijev hidroksid i otopina natrijevog klorida.

INDIKACIJE

Sprječavanje i liječenje mikrosporoze uzrokovane dermatofitom Microsporum canis u pasa i mačaka starijih od 12 tjedana.
Imunost nastupi unutar mjesec dana nakon docjepljivanja, a traje najmanje godinu dana.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati životinjama s povišenom tjelesnom temperaturom.
Ne primjenjivati gravidnim kujama i mačkama.

NUSPOJAVE

Na mjestu injekcije može nastati upalni čvorić (najčešće veličine zrna graška), koji se spontano povuče unutar 3 tjedna. Nakon cijepljenja vrlo rijetko mogu se javiti reakcije preosjetljivosti.
Ako se primijete nuspojave veterinarsko-medicinskog proizvoda (VMP) potrebno je postupiti u skladu s člankom 65. Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima („Narodne novine“, broj 84/08, 56/13, 94/13).

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi i mačke.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Doza za svaku životinju je 1 ml bez obzira na dob, tjelesnu masu i pasminu.

– Psi: intramuskularno (isključivo u mišiće stražnje noge)
– Mačke: supkutano (u područje iza lopatice) ili intramuskularno (u mišiće stražnje noge)

Nakon osnovnog cijepljenja životinje se docijepi najmanje još 1 × s razmakom od 14 – 21 dan. U slučaju liječenja to jest terapijskog cijepljenja preporučuje se, kada je potrebno, aplicirati i treću dozu 18 – 24 dana nakon docjepljivanja.
Za održavanje trajne imunosti preporučuje se pse odnosno mačke docijepiti svakih godinu dana.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Sadržaj bočice prije primjene treba protresti.
Preporučuje se osnovno cijepljenje obaviti na lijevoj strani, a docjepljivanje na desnoj strani tijela.

KARENCIJA

Nije primjenjivo.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.
Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C – 8 °C).
Čuvati od zamrzavanja.
Zaštititi od svjetla.
Čuvati na suhom.
Ne koristiti VMP nakon isteka roka valjanosti naznačenog na etiketi i kutiji.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:
Nema.
Posebne mjere opreza prilikom primjene:
Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:
Smije se cijepiti samo klinički zdrave i dobro uhranjene jedinke. Ukoliko su životinje dehelmintizirane, do cijepljenja mora proći najmanje 10 dana. Prvi tjedan nakon cijepljenja životinje se ne smije podvrgnuti treningu ili bilo kojem drugom jačem fizičkom naporu.
Prilikom cijepljenja moraju se poštovati pravila aseptičnog postupka. Smije se koristiti samo sterilne igle i brizgaljke bez tragova dezinficijensa.
Cjepivo ne kontaminira okoliš virulentnim sporama Microsporum canis. Stoga je prikladno za eliminaciju uzročnika iz okoliša i iz populacije prijemljivih životinja.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:
U slučaju nehotičnog injiciranja cjepiva sebi ili pomoćniku, treba zatražiti savjet/pomoć liječnika i pokazati mu uputu.

Graviditet i laktacija:
Ne preporučuje se cjepivo primjenjivati tijekom gravidnosti.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Cjepivo Biocan M može se primijeniti istodobno s drugim cjepivima iz programa Biocan (Puppy, P, DP, DH, DHP, DHPPi, L, R, LR, C), no na odvojeno mjesto (najbolje na drugoj strani tijela).
U razdoblju od 7 dana prije prvog cijepljenja do 14 dana nakon drugog ili trećeg cijepljenja ne smije se primjenjivati druga cjepiva, osim gore navedenih.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
Dvostruko veća doza cjepiva ne uzrokuje druge štetne učinke od onih navedenih u odjeljku 4.6.

Inkompatibilnosti:
Cjepivo Biocan M ne smije se koristiti kao otapalo za liofilizirana cjepiva niti miješati s tekućim Biocan cjepivima.