BIOCAN NOVEL DHPPi/L4R

Biocan Novel DHPPi/L4R

 • liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju, za pse

SASTAV

Jedna doza (1 mL)  sadržava:

Djelatne tvari:

Liofilizat (atenuirani): Najmanje                       Najviše
Virus štenećaka, soj CDV Bio 11/A 103,1 TCID50* 105,1 TCID50*
Adenovirus pasa tip 2, soj CAV-2 Bio 13 103,6 TCID50* 105,3 TCID50*
Parvovirus pasa tip 2b, soj CPV-2b Bio 12/B 104,3 TCID50* 106,6 TCID50*
Virus parainfluence pasa tip 2, soj CPiV-2 Bio 15 103,1 TCID50* 105,1 TCID50*

Otapalo (inaktivirane):

Leptospira interrogans, serogrupa Icterohaemorrhagiae,
serovar Icterohaemorrhagiae, soj MSLB 1089 GMT** ≥ 1:51 ALR***
Leptospira interrogans, serogrupa Canicola,
serovar Canicola, soj MSLB 1090 GMT** ≥ 1:51 ALR***
Leptospira kirschneri, serogrupa Grippotyphosa,
serovar Grippotyphosa, soj MSLB 1091 GMT** ≥ 1:40 ALR***
Leptospira interrogans, serogrupa Australis,
serovar Bratislava, soj MSLB 1088 GMT** ≥ 1:51 ALR***
Inaktivirani virus bjesnoće, soj SAD Vnukovo-32 > 2,0 IU****

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija pasa u dobi 8-9 tjedana ili starjih

 • u svrhu sprječavanja pomora i kliničkih znakova uzrokovanih virusom štenećaka,
 • u svrhu sprječavanja pomora i kliničkih znakova uzrokovanih adenovirusom pasa tipa 1,
 • u svrhu sprječavanja kliničkih znakova i smanjenja izlučivanja virusa nakon infekcije s adenovirusom pasa tipa 2,
 • u svrhu sprječavanja kliničkih znakova, leukopenije i izlučivanja virusa nakon infekcije s parvovirusom pasa,
 • u svrhu sprječavanja kliničkih znakova (nosni i očni iscjedak) i smanjenja izlučivanja virusa nakon infekcije s virusom parainfluence pasa,
 • u svrhu sprječavanja kliničkih znakova i infekcije uzrokovanih s Interrogans serogrupom Australis serovarom Bratislava te u svrhu sprječavanja njegovog izlučivanja urinom,
 • u svrhu sprječavanja kliničkih znakova i smanjenja broja inficiranih životinja uzrokovanih s interrogans serogrupom Canicola serovarom Canicola i s L. interrogans serogrupom Icterohaemorrhagiae serovarom Icterohaemorrhagiae te u svrhu sprječavanja njihovog izlučivanja urinom,
 • u svrhu sprječavanja kliničkih znakova i smanjenja broja inficiranih životinja uzrokovanih s kirschneri serogrupom Grippotyphosa serovarom Grippotyphosa te u svrhu sprječavanja njegovog izlučivanja urinom i
 • u svrhu sprječavanja pomora, kliničkih znakova i infekcije uzrokovanih virusom bjesnoće.

Nastanak imunosti:

– 2 tjedna nakon cijepljenja jednom dozom od 12. tjedna života za bjesnoću,
– 3 tjedna nakon prve doze cjepiva za CDV, CAV i CPV,
– 3 tjedna nakon završetka osnovnog cijepljenja za CPiV i
– 4 tjedna nakon završetka osnovnog cijepljenja za leptospire koje sadržava cjepivo.

Trajanje imunosti:

Imunost za virus štenećaka, adenovirus pasa tipa 1, adenovirus pasa tipa 2, parvovirus pasa i virus bjesnoće traje najmanje tri godine nakon završetka osnovnog cijepljenja. Imunost za virus parainfluence pasa i serovarove leptospira  koje sadržava cjepivo traje najmanje jednu godinu nakon završetka osnovnog cijepljenja. Trajanje imunosti za virus bjesnoće potvrđeno je nakon primjene jedne doze cjepiva u dobi 12 tjedana.
Trajanje imunosti za adenovirus pasa tipa 2 (CAV-2) nije potvrđeno izazivačkom infekcijom cijepljenih pasa. Potvrđeno je da su protutijela za CAV-2 još uvijek prisutna u serumu 3 godine nakon cijepljenja. Pretpostavlja se da imunost protiv respiratorne bolesti povezane s CAV-2 traje najmanje 3 godine.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatne tvari, na adjuvans ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

NUSPOJAVE

Nakon primjene pod kožu, u pasa se često može primijetiti prolazna oteklina (do 5 cm) na mjestu injekcije, koja ponekad može biti bolna, topla ili crvena. Ova oteklina spontano nestane ili se znatno smanji do 14 dana nakon cijepljenja. U nekim slučajevima mogu se pojaviti želučano-crijevni poremećaji, kao što su proljev i povraćanje ili anoreksija i smanjena aktivnost.
Kao i nakon primjene drugih cjepiva, ponekad se mogu pojaviti reakcije preosjetljivosti. Ako se takve reakcije pojave, potrebno je odmah primijeniti odgovarajuće liječenje.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

 • vrlo česte (više od 1 na 10 životinja pokazuju nuspojave za vrijeme trajanja tretmana)
 • česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)
 • manje česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1.000 životinja)
 • rijetke (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja)
 • vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolirane slučajeve).

Ako zamijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo obavijestite svog veterinara.
Primjena pod kožu.

Osnovno cijepljenje:
Dvije doze cjepiva Biocan Novel DHPPi/L4R u razmaku 3–4 tjedna, za primjenu u dobi 8–9 tjedana ili starijim psima. Drugu dozu ne bi trebalo primijeniti prije 12. tjedna života.

Bjesnoća
Učinkovitost cjepnog virusa bjesnoće  je potvrđena u laboratorijskim studijama nakon primjene jedne doze od 12. tjedna života nadalje.  Zbog toga se za primjenu prve doze, u dobi 8-9 tjedana, može koristiti cjepivo Biocan Novel DHPPi/L4. U tom slučaju Biocan Novel DHPPi/L4R ne bi trebalo primijeniti prije 12. tjedna života (druga doza osnovnog cijepljenja). Međutim, u terenskim studijama 10 % seronegativnih pasa nije pokazalo serokonverziju (> 0,1 IU/mL) 3 do 4 tjedna nakon jednokratnog cijepljenja protiv bjesnoće. Dodatnih 17 % pasa nije imalo titar protutijela za virus bjesnoće 0,5 IU/mL koji se zahtjeva prije putovanja u neke zemlje izvan EU. U slučaju putovanja u rizična područja ili u zemlje izvan EU veterinari mogu predložiti da obje doze osnovnog  cijepljenja budu s cjepivom koje sadržava virus bjesnoće ili dodatno cijepljenje protiv bjesnoće nakon 12. tjedna života.

U slučaju potrebe moguće je cijepiti pse mlađe od 8 tjedana, jer je neškodljivost ovog  cjepiva potvrđena u pasa u dobi 6 tjedana.
Cijepljenje s  kompatibilnim cjepivom Biocan Novel DHPPi može biti indicirano već u dobi 6 tjedana.

Revakcinacija:
Jednu dozu Biocan Novel DHPPi/L4R treba primijeniti svake 3 godine. Revakcinaciju za virus parainfluence pasa i leptospire koje sadržava cjepivo treba provoditi svake godine, te stoga jednu dozu odgovarajućeg cjepiva, Biocan Novel Pi/L4, treba primijeniti jedanput godišnje.

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C – 8 °C).
Ne zamrzavati. Zaštititi od svjetla.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

Smiju se cijepiti samo klinički zdrave životinje.
Ne smiju se cijepiti životinje koje pokazuju simptome bjesnoće ili za koje se sumnja da su zaražene virusom bjesnoće.
Psi mogu izlučivati žive cjepne sojeve CAV-2, CPiV i CPV-2b i do nekoliko dana nakon cijepljenja. Zbog slabe  virulencije sojeva nije potrebno cijepljene pse držati odvojeno od necijepljenih.
S obzirom da cjepni soj CPV-2b nije ispitan u domaćih mačaka i drugih vrsta zvijeri (osim pasa), za koje je poznato da su  prijemljive za parvoviruse pasa,  preporučuje se odvojeno držanje cijepljenih pasa od ostalih vrsta iz porodice pasa i mačaka.

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:
Dobar imunosni odgovor ovisi o potpuno funkcionalnom imunološkom sustavu. Imunokompetencija životinja može biti narušena različitim čimbenicima, uključujući loše zdravstveno stanje, lošu hranidbu, genetske čimbenike, istovremenu primjenu lijekova i stres.

Imunosni odgovor na cjepne viruse CDV, CAV-2 i CPV može biti odgođen zbog utjecaja majčinskih protutijela. Ipak, zaštita cijepljenih životinja protiv pokusno izazvanih infekcija je potvrđena unatoč prisutnosti majčinskih protutijela za CDV, CAV i CPV, u jednakim ili višim titrima od onih koji mogu biti prisutni u  terenskim uvjetima. U slučajevima kada se očekuju vrlo visoki titri protutijela majke potrebno je prilagoditi program cijepljenja.

Graviditet i laktacija:
Neškodljivost veterinarsko-medicinskog proizvoda nije utvrđena za vrijeme graviditeta i laktacije. Zato se ne preporučuje primjena tijekom graviditeta i laktacije.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Ne postoje dostupni podaci o neškodljivosti i djelotvornosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Odluku o primjeni ovog cjepiva prije, odnosno poslije primjene bilo kojeg drugog vetrinarsko-medicinskog proizvoda treba donositi od slučaja do slučaja.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:
U slučaju da se cjepivo nehotice samo injicira odmah potražite pomoć liječnika i pokažite mu uputu o VMP ili etiketu.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
U manjeg broja životinja je neposredno nakon primjene desetostruke propisane doze liofilizirane komponente cjepiva DHPPi primjećena bol na mjestu injekcije. Bol je trajala do 1 minute i prestala bez liječenja. Nakon primjene prekomjerne doze cjepiva nisu primjećeni drugačiji neželjeni učinci, od onih koji su navedeni u odjeljku 4.6 (Nuspojave).

Inkompatibilnosti:
Ne miješati s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom