BIOCAN NOVEL Pi/L4

Biocan Novel Pi/L4

  • liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju, za pse

SASTAV

Jedna doza (1 mL)  sadržava:

Djelatne tvari:

Liofilizat (atenuirani): Najmanje               Najviše
Virus parainfluence pasa tip 2, soj CPiV-2 Bio 15 103,1 TCID50* 105,1 TCID50*

 

Otapalo (inaktivirane):

Leptospira interrogans, serogrupa Icterohaemorrhagiae,
serovar Icterohaemorrhagiae, soj MSLB 1089 GMT** ≥ 1:51 ALR***
Leptospira interrogans, serogrupa Canicola,
serovar Canicola, soj MSLB 1090 GMT** ≥ 1:51 ALR***
Leptospira kirschneri, serogrupa Grippotyphosa,
serovar Grippotyphosa, soj MSLB 1091 GMT** ≥ 1:40 ALR***
Leptospira interrogans, serogrupa Australis,
serovar Bratislava, soj MSLB 1088 GMT** ≥ 1:51 ALR***

*     Infektivna doza za 50% tkivne kulture
**   Geometrijska sredina titra
*** Protutijela u mikroaglutinacijskom testu (serum kunića), (engl. Antibody micro agglutination-lytic reaction, ALR)

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija pasa u dobi 6 tjedana ili starjih

  • u svrhu sprječavanja kliničkih znakova (nosni i očni iscjedak) i smanjenja izlučivanja virusa nakon infekcije s virusom parainfluence pasa,
  • u svrhu sprječavanja kliničkih znakova i infekcije uzrokovanih s interrogans serogrupom Australis serovarom Bratislava te u svrhu sprječavanja njegovog izlučivanja urinom,
  • u svrhu sprječavanja kliničkih znakova i smanjenja broja inficiranih životinja uzrokovanih s interrogans serogrupom Canicola serovarom Canicola i s L. interrogans serogrupom Icterohaemorrhagiae serovarom Icterohaemorrhagiae te u svrhu sprječavanja njihovog izlučivanja urinom i
  • u svrhu sprječavanja kliničkih znakova i smanjenja broja inficiranih životinja uzrokovanih s kirschneri serogrupom Grippotyphosa serovarom Grippotyphosa te u svrhu sprječavanja njegovog izlučivanja urinom.

Nastanak imunosti:

– 3 tjedna nakon završetka osnovnog cijepljenja za CPiV i
– 4 tjedna nakon završetka osnovnog cijepljenja za leptospire koje sadržava cjepivo.

Trajanje imunosti:
Najmanje jednu godinu nakon završetka osnovnog cijepljenja za sve antigene Biocan Novel Pi/L4.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatne tvari, na adjuvans ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

NUSPOJAVE

Nakon primjene pod kožu, u pasa se često može primijetiti prolazna oteklina (do 5 cm) na mjestu injekcije, koja ponekad može biti bolna, topla ili crvena. Ova oteklina spontano nestane ili se znatno smanji do 14 dana nakon cijepljenja. U nekim slučajevima mogu se pojaviti želučano-crijevni poremećaji, kao što su proljev i povraćanje ili anoreksija i smanjena aktivnost.
Kao i nakon primjene drugih cjepiva, ponekad se mogu pojaviti reakcije preosjetljivosti. Ako se takve reakcije pojave, potrebno je odmah primijeniti odgovarajuće liječenje.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

  • vrlo česte (više od 1 na 10 životinja pokazuju nuspojave za vrijeme trajanja tretmana)
  • česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)
  • manje česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1.000 životinja)
  • rijetke (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja)
  • vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolirane slučajeve).

Ako zamijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo obavijestite svog veterinara.

DOZIRANJE

Primjena pod kožu.

Osnovno cijepljenje:
Dvije doze cjepiva Biocan Novel Pi/L4 u razmaku 3–4 tjedna, za primjenu u dobi 6 tjedana ili starijim psima.

Revakcinacija:
Jednu dozu Biocan Novel Pi/L4 treba primijeniti jedanput godišnje.

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C – 8 °C).
Ne zamrzavati. Zaštititi od svjetla.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:
Smiju se cijepiti samo klinički zdrave životinje.

Psi mogu izlučivati živi cjepni soj CPiV i do nekoliko dana nakon cijepljenja. Zbog slabe  virulencije ovog soj nije potrebno cijepljene pse držati odvojeno od necijepljenih.

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:
Dobar imunosni odgovor ovisi o potpuno funkcionalnom imunološkom sustavu. Imunokompetencija životinja može biti narušena različitim čimbenicima, uključujući loše zdravstveno stanje, lošu hranidbu, genetske čimbenike, istovremenu primjenu lijekova i stres.

Graviditet i laktacija:
Neškodljivost veterinarsko-medicinskog proizvoda nije utvrđena za vrijeme graviditeta i laktacije. Zato se ne preporučuje primjena tijekom graviditeta i laktacije.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Ne postoje dostupni podaci o neškodljivosti i djelotvornosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Odluku o primjeni ovog cjepiva prije, odnosno poslije primjene bilo kojeg drugog vetrinarsko-medicinskog proizvoda treba donositi od slučaja do slučaja.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:
U slučaju da se cjepivo nehotice samo injicira odmah potražite pomoć liječnika i pokažite mu uputu o VMP ili etiketu.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
U manjeg broja životinja je neposredno nakon primjene desetostruke propisane doze liofilizirane komponente cjepiva primjećena bol na mjestu injekcije. Bol je trajala do 1 minute i prestala bez liječenja. Nakon primjene prekomjerne doze cjepiva nisu primjećeni drugačiji neželjeni učinci, od onih koji su navedeni u odjeljku 6 (Nuspojave).

Inkompatibilnosti:
Ne miješati s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom