BIOCAN NOVEL PUPPY

Biocan Novel Puppy, liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju, za pse

Jedna doza cjepiva (1 mL) sadržava:

Djelatne tvari:

Liofilizat                                                                                     Najmanje            Najviše

Atenuirani virus štenećaka, soj CDV Bio 11/A                            104,1 TCID50*        105,5 TCID50*

Atenuirani parvovirus pasa tip 2b, soj CPV-2b Bio 12/B            105,5 TCID50*        107,0 TCID50*

* Infektivna doza za 50% tkivne kulture

Otapalo

Voda za injekcije                                       1 Ml

Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju.

Liofilizat je spužvasta tvar bijele boje.

Otapalo je bistra, bezbojna tekućina.

 

Indikacije:

Aktivna imunizacija pasa od 6. tjedna života u svrhu:

  • sprječavanja pomora i kliničkih znakova uzrokovanih virusom štenećaka i
  • sprječavanja kliničkih znakova, leukopenije i izlučivanja virusa nakon infekcije s parvovirusom tipa 2a, 2b i 2c.

 

Nastanak imunosti:

U štenadi bez majčinskih protutijela imunost za virus štenećaka (CDV) i parvovirus pasa (CPV) nastaje 14 dana nakon primjene jedne doze.

Trajanje imunosti:

Imunost za CDV i CPV u štenadi bez majčinskih protutijela traje 12 mjeseci nakon primjene jedine doze. Trajanje imunosti za CDV i CPV tipa 2b dokazano je na temelju serumskih protutijela i nakon izazivačke infekcije, dok je trajanje imunosti za CPV tipa 2a i 2c dokazano na temelju serumskih protutijela.

 

Kontraindikacije

Cjepivo se ne smije primjenjivati klinički bolesnim životinjama.

 

Nuspojave (učestalost i ozbiljnost)

Nisu primijećene.

U vrlo rijetkim slučajevima mogu se pojaviti reakcije preosjetljivosti, kao i nakon primjene drugih cjepiva. Ako se takve reakcije pojave, odmah treba primijeniti odgovarajuće liječenje.

 

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

– vrlo česte (više od 1 na 10 životinja pokazuju nuspojavu(e) tijekom propisanog trajanja primjene VMP-a)

– česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

– manje česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

– rijetke (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

– vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolirane slučajeve).

 

Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Neškodljivost veterinarsko-medicinskog proizvoda (VMP) nije ispitana tijekom graviditeta i laktacije. Stoga se ne preporučuje primjena VMP-a tijekom graviditeta i laktacije.

 

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Nisu dostupni podatci o neškodljivosti i učinkovitosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Odluku o primjeni ovog cjepiva prije, odnosno poslije primjene bilo kojeg drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba donositi od slučaja do slučaja.

 

Količine koje se primjenjuju i put primjene

Primjena pod kožu.

Doziranje i način primjene:

Cjepivo treba rekonstituirati tako da se u bočicu s liofilizatom (sadržava CDV i CPV) prenese otapalo (voda za injekcije). Rekonstituirano cjepivo treba lagano promućkati i odmah primijeniti pod kožu. Propisanu dozu (1 mL) treba primijeniti od 6. tjedna života, bez obzira na pasminu i tjelesnu masu pasa.

 

Izgled rekonstituiranog cjepiva: bistra bezbojna do žućkasta tekućina s blagom opalescencijom.

Preporučeni program cijepljenja

Osnovno cijepljenje:

Jednu dozu ovog cjepiva treba primijeniti od 6. tjedna života.

U slučaju cijepljenja štenadi s majčinskim protutijelima za CDV i CPV te kada treba potaknuti imunost i za druge antigene, tri tjedna nakon jedne doze ovog cjepiva treba primijeniti polivalentno cjepivo Biocan Novel koje sadržava CDV i CPV, u skladu s programom cijepljenja navedenom u sažetku opisa svojstava tog cjepiva.

 

Revakcinacija:

Ako je prilikom osnovnog cijepljenja primijenjeno samo ovo cjepivo (imunizacija samo protiv CDV i CPV), pse treba revakcinirati jednom dozom ovog cjepiva svake godine.

Ako je prilikom osnovnog cijepljenja ovo cjepivo primijenjeno prije polivalentnog cjepiva Biocan Novel koje sadržava CDV i CPV, pse treba revakcinirati jednom dozom polivalentnog cjepiva Biocan Novel koje sadržava CDV i CPV svake 3 godine, u skladu s programom cijepljenja navedenom u sažetku opisa svojstava tog cjepiva.

 

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti), ako je nužno

Primjena deseterostruke propisane doze cjepiva nije izazvala nuspojave.

 

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

Smiju se cijepiti samo klinički zdrave životinje.

 

Cjepni soj CPV-2b može se prenijeti s cijepljenih na necijepljene životinje, ali u necijepljenih životinja ne uzrokuje kliničke znakove infekcije.

S obzirom da cjepni soj CPV-2b nije ispitan u domaćih mačaka i drugih vrsta zvijeri (osim pasa), za koje je poznato da su prijemljive za parvoviruse pasa, preporučuje se odvojeno držanje cijepljenih pasa od ostalih vrsta iz porodice pasa i vrsta iz porodice mačaka.

 

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

Imunosni odgovor na cjepne viruse CDV i CPV sastojke cjepiva može biti odgođen zbog utjecaja majčinskih protutijela. U slučajevima kada se očekuju vrlo visoki titri majčinskih protutijela za CDV i CPV, štenad treba dodatno cijepiti polivalentnim cjepivima Biocan Novel koja sadržavaju CDV i CPV.

 

Primjena tijekom graviditeta i laktacije:

Neškodljivost veterinarsko-medicinskog proizvoda (VMP) nije ispitana tijekom graviditeta i laktacije. Stoga se ne preporučuje primjena VMP-a tijekom graviditeta i laktacije.

 

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Nisu dostupni podatci o neškodljivosti i učinkovitosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom.

Odluku o primjeni ovog cjepiva prije, odnosno poslije primjene bilo kojeg drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba donositi od slučaja do slučaja.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:

U slučaju nehotičnog samoinjiciranja cjepiva, odmah treba potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP-u ili etiketu.

Inkompatibilnosti:

U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne smije se miješati s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

 

Posebne mjere pri čuvanju

Čuvati i prevoziti na hladnom (2°C – 8°C).

Zaštititi od svjetla.

Ne zamrzavati.

Rok valjanosti poslije rekonstitucije prema uputi: odmah upotrijebiti.

 

Proizvođač: Bioveta, a.s. Republika Češka