BIOCAN NOVELl DHPPi

Biocan Novel DHPPi, liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju, za pse

Sastav

Jedna doza (1 mL)  sadržava:

Djelatne tvari: 

Liofilizat (atenuirani): Najmanje                     Najviše
Virus štenećaka, soj CDV Bio 11/A 103,1 TCID50* 105,1 TCID50*
Adenovirus pasa tip 2, soj CAV-2 Bio 13 103,6 TCID50* 105,3 TCID50*
Parvovirus pasa tip 2b, soj CPV-2b Bio 12/B 104,3 TCID50* 106,6 TCID50*
Virus parainfluence pasa tip 2, soj CPiV-2 Bio 15 103,1 TCID50* 105,1 TCID50*

*Infektivna doza za 50% tkivne kulture

 

INDIKACIJE

 

Aktivna imunizacija pasa u dobi 6 tjedana ili starjih

  • u svrhu sprječavanja pomora i kliničkih znakova uzrokovanih virusom štenećaka,
  • u svrhu sprječavanja pomora i kliničkih znakova uzrokovanih adenovirusom pasa tipa 1,
  • u svrhu sprječavanja kliničkih znakova i smanjenja izlučivanja virusa nakon infekcije s adenovirusom pasa tipa 2,
  • u svrhu sprječavanja kliničkih znakova, leukopenije i izlučivanja virusa nakon infekcije s parvovirusom pasa i
  • u svrhu sprječavanja kliničkih znakova (nosni i očni iscjedak) i smanjenja izlučivanja virusa nakon infekcije s virusom parainfluence pasa

 

Nastanak imunosti:

– 3 tjedna nakon prve doze cjepiva za CDV, CAV i CPV i

– 3 tjedna nakon završetka osnovnog cijepljenja za CPiV.

 

Trajanje imunosti:

Imunost za virus štenećaka, adenovirus pasa tipa 1, adenovirus pasa tipa 2 i parvovirus pasa traje najmanje tri godine nakon završetka osnovnog . Imunost za virus parainfluence pasa traje najmanje jednu godinu nakon završetka osnovnog cijepljenja.

Trajanje imunosti za adenovirus tipa 2 (CAV-2) nije potvrđena izazivačkom infekcijom cijepljenih pasa. Potvrđeno je da su protutijela za CAV-2 još uvijek prisutna u serumu 3 godine nakon cijepljenja. Pretpostavlja se da imunost protiv respiratorne bolesti povezane s CAV-2 traje najmanje 3 godine.

 

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatne tvari, na adjuvans ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

 

NUSPOJAVE

 

Nakon primjene pod kožu, u pasa se često može primijetiti prolazna oteklina (do 5 cm) na mjestu injekcije, koja ponekad može biti bolna, topla ili crvena. Ova oteklina spontano nestane ili se znatno smanji do 14 dana nakon cijepljenja. U nekim slučajevima mogu se pojaviti želučano-crijevni poremećaji, kao što su proljev i povraćanje ili anoreksija i smanjena aktivnost.

Kao i nakon primjene drugih cjepiva, ponekad se mogu pojaviti reakcije preosjetljivosti. Ako se takve reakcije pojave, potrebno je odmah primijeniti odgovarajuće liječenje.

 

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

  • vrlo česte (više od 1 na 10 životinja pokazuju nuspojave za vrijeme trajanja tretmana)
  • česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)
  • manje česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1.000 životinja)
  • rijetke (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja)
  • vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolirane slučajeve).

 

Ako zamijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo obavijestite svog veterinara.

 

DOZIRANJE

 

Primjena pod kožu.

 

Osnovno cijepljenje:

Dvije doze cjepiva Biocan Novel DHPPi u razmaku 3–4 tjedna, za primjenu u dobi 6 tjedana ili starijim psima.

 

Ako je potrebna zaštita protiv leptospira, za primjenu druge doze se može koristiti kompatibilno cjepivo Biocan Novel DHPPi/L4. U tom slučaju treba prilagoditi program cijepljenja (treba pogledati Sažetak opisa svojstava za Biocan Novel DHPPi/L4).

 

Revakcinacija:

Jednu dozu Biocan Novel DHPPi treba primijeniti svake 3 godine. Revakcinaciju za virus parainfluence pasa treba provoditi svake godine te se stoga jedanput godišnje može primijeniti jedna doza Biocan Novel DHPPi ili Biocan Novel Pi/L4. U slučaju revakcinacije s Biocan Novel Pi/L4, imunost na za serovarove leptospira koje sadržava to cjepivo može se postići samo ako je osnovno cijepljenje provedeno s cjepivom Biocan Novel koje sadržava iste serovarove leptospira.

 

Čuvati i prevoziti na hladnom (2 °C – 8 °C).

Ne zamrzavati. Zaštititi od svjetla.

 

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

Smiju se cijepiti samo klinički zdrave životinje.

 

Psi mogu izlučivati žive cjepne sojeve CAV-2, CPiV i CPV-2b i do nekoliko dana nakon cijepljenja. Zbog slabe  virulencije sojeva nije potrebno cijepljene pse držati odvojeno od necijepljenih.

 

S obzirom da cjepni soj CPV-2b nije ispitan u domaćih mačaka i drugih vrsta zvijeri (osim pasa), za koje je poznato da su  prijemljive za parvoviruse pasa,  preporučuje se odvojeno držanje cijepljenih pasa od ostalih vrsta iz porodice pasa i mačaka. Feces treba higijenski odložiti.

 

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja:

Dobar imunosni odgovor ovisi o potpuno funkcionalnom imunološkom sustavu. Imunokompetencija životinja može biti narušena različitim čimbenicima, uključujući loše zdravstveno stanje, lošu hranidbu, genetske čimbenike, istovremenu primjenu lijekova i stres.

 

Imunosni odgovor na cjepne viruse CDV, CAV-2 i CPV može biti odgođen zbog utjecaja majčinskih protutijela. Ipak, zaštita cijepljenih životinja protiv pokusno izazvanih infekcija je potvrđena unatoč prisutnosti majčinskih protutijela za CDV, CAV i CPV, u jednakim ili višim titrima od onih koji mogu biti prisutni u  terenskim uvjetima. U slučajevima kada se očekuju vrlo visoki titri protutijela majke potrebno je prilagoditi program cijepljenja.

 

Graviditet i laktacija:

Neškodljivost veterinarsko-medicinskog proizvoda nije utvrđena za vrijeme graviditeta i laktacije. Zato se ne preporučuje primjena tijekom graviditeta i laktacije.

 

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:

Ne postoje dostupni podaci o neškodljivosti i djelotvornosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Odluku o primjeni ovog cjepiva prije, odnosno poslije primjene bilo kojeg drugog vetrinarsko-medicinskog proizvoda treba donositi od slučaja do slučaja.

 

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:

U slučaju da se cjepivo nehotice samo injicira odmah potražite pomoć liječnika i pokažite mu uputu o VMP ili etiketu.

 

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

U manjeg broja životinja je neposredno nakon primjene desetostruke propisane doze cjepiva primjećena bol na mjestu injekcije. Bol je trajala do 1 minute i prestala bez liječenja. Nakon primjene prekomjerne doze cjepiva nisu primjećeni drugačiji neželjeni učinci, od onih koji su navedeni u odjeljku 4.6 (Nuspojave).

 

Inkompatibilnosti:

Ne miješati s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom