ERYSIN SINGLE SHOT

ERYSIN SINGLE SHOT

  • emulzija injekcijska
  • imunološki pripravak za svinje
  • inaktivirano bakterijsko cjepivo protiv vrbanca
  • za svinje

SASTAV

Jedna doza (2 mL) cjepiva Erysin® Single Shot sadržava:
Erysipelothrix rhusiopathiae inact. (3 soja – tip 2, 1 soj – tip 1) ≥ 1 RP
Pomoćne tvari: mineralno ulje, 35% otopina formaldehida (≤ 0.19%) i tiomersal (0.1 mg/mL)
RP (relative power) – određena je usporedbom s referentnim pripravkom nakon testa izazivačke infekcije na ciljnim životinjama (Ph.Eur.).

OSNOVNA SVOJSTVA I DJELOVANJE

Inaktivirani antigeni sadržani u cjepivu Erysin® Single Shot nakon s.c. aplikacije u svinja potiču stvaranje specifičnih protutijela koja životinje štite od vrbančeve infekcije. Imunost se razvije nakon 3 tjedna, a traje 6 mjeseci.

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija krmača, nazimica, nerasta i tovnih svinja u svrhu zaštite od vrbanca uzrokovanog bakterijom Erysipelothrix rhusiopathiae.

KONTRAINDIKACIJE

Ne smije se cijepiti:

  • bolesne svinje;
  • krmače od 2 tjedna prije do 4 tjedna nakon poroda;
  • prasad mlađu od 8 tjedana.

DOZE, NAČIN PRIMJENE I PROGRAM CIJEPLJENJA

Cjepivo se injicira s.c. u dozi 2 mL/životinja.
Prije aplikacije cjepivo treba zagrijati na sobnu temperaturu (15-25°C) te dobro promućkati prije i nekoliko puta tijekom primjene.

Osnovno cijepljenje (primovakcinacija)

  • Prasad se cijepi nakon navršenih 8 tjedana života.

Docjepljivanje (revakcinacija)

  • Rasplodne svinje (krmače, nazimice i nerasti) docijepi se svakih 6 mjeseci.

NUSPOJAVE

Ponekad na mjestu aplikacije nastane prolazna oteklina koja se povuče u roku 2-3 tjedna. Nekoliko sati nakon cijepljenja svinje mogu biti mirnije, manje jesti i blago im se povisi tjelesna temperatura. Te pojave su prolazne i u pravilu se povuku unutar 24-36 sati.

NAPOMENE, MJERE OPREZA I DR.

Ponekad se na mjestu aplikacije u mišiću stvore mali vezivnotkivni čvorići. Takvo promijenjeno tkivo treba ukloniti prilikom pregleda mesa zaklanih svinja.

Sigurnost za životinje

Za cijepljenje treba koristiti sterilne igle i brizgaljke.

– Predoziranje
Primjenom 2 x veće doze od preporučene (4 mL/životinja) nisu zamijećeni drugi neželjeni učinci osim onih navedenih u rubrici Nuspojave.

– Interakcije i inkompatibilnosti
Nema podataka o sigurnosti i učinkovitosti ovog cjepiva pri istodobnoj primjeni bilo kojeg drugog VMP. Stoga se odluka o primjeni ovog cjepiva prije, odnosno nakon primjene bilo kojeg drugog VMP mora donositi od slučaja do slučaja.
Cjepivo se ne smije miješati ni s jednim drugim VMP.

– Gravidnost, laktacija i nesivost
Cjepivo se ne smije primijeniti krmačama i nazimicama od 2 tjedna prije prasenja do 4 tjedna nakon prasenja.

Sigurnost za osobe koje primijenjuju pripravak
Pripravak sadrži mineralno ulje. Slučajno injiciranje cjepiva sebi ili pomoćniku može uzrokovati jaku bol i oteklinu, posebice ako je zahvaćen zglob ili prst. U rijetkim slučajevima, ako se ne obavi hitna medicinska intervencija, može doći do gubitka prsta. Ukoliko se slučajno injicira i mala količina cjepiva, odmah treba zatražiti savjet/pomoć liječnika (kirurga) i sa sobom ponijeti uputu. Ako nakon liječničkog pregleda bol potraje dulje od 12 sati, ponovno treba zatražiti savjet liječnika.

Napomena za liječnika
Proizvod sadrži mineralno-uljnu podlogu. Čak i mala količina injiciranog cjepiva može uzrokovati znatnu oteklinu, koja pr. može dovesti do ishemijske nekroze pa i gubitka prsta. U takvom slučaju treba odmah kirurški obraditi ozljedu – napraviti inciziju i isprati injicirano područje, posebno ako je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.

Sigurnost za okoliš
Nema opasnosti ako se pripravak koristi u skladu s uputom.

KARENCIJA

Meso i jestive iznutrice: 0 dana.

Rok valjanosti: Označen je na opremi, u originalnoj ambalaži 18 mjeseci. Sadržaj načete bočice treba utrošiti u roku 10 sati.

Način čuvanja: Na tamnome mjestu, pri temperaturi 2-8°C (hladnjak) te izvan pogleda i dosega djece. Cjepivo se ne smije smrznuti.

Proizvođač: Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané, R. Češka.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet: Vet Consulting d.o.o., Daruvar, R. Hrvatska.

DODATNE INFORMACIJE

U svakoj populaciji životinja postoje jedinke koje slabije odgovore na cijepljenje. Dobar imunosni odziv ovisi o reakciji imunogene tvari s kompetentnim imunosnim sustavom. Imunogenost vakcinalnog antigena biti će umanjena ako je cjepivo bilo neodgovarajuće pohranjeno ili primijenjeno. Imunosni odziv može biti umanjen zbog brojnih činitelja kao što su: slabije zdravstveno stanje, supkliničke bolesti, nasljedni činitelji, lošija hranidba, usporedna primjena drugih lijekova, stres i dr.