FELIMUN PCH

Felimun PCH, emulzija za injekciju, za mačke

Cjepivo protiv panleukopenije, kalicivirusne i herpesvirusne infekcije mačaka

Jedna doza (1 mL) sadržava:

 

Djelatna tvar:

Inaktivirani virus zarazne panleukopenije mačaka   RP ³ 1*

Inaktivirani kalicivirus mačaka                                  RP ³ 1*

Inaktivirani herpesvirus mačaka                               RP ³ 1*

 

* RP (relative potency) – relativna potentnost (ELISA test) dobivena je usporedbom s razinom protutijela u serumu dobivenom od zamorčadi nakon cijepljenja s referentnom serijom cjepiva u skladu s metodom ispitivanja u ciljnih životinjskih vrsta.

 

Pomoćne tvari:

Tiomersal                                                                   0,01 %

Adjuvans:

Uljni adjuvans (Emulzigen)                                        do 1 Ml

 

Indikacije:

Aktivna imunizacija mačaka protiv panleukopenije, kalicivirusne i herpesvirusne infekcije mačaka.

Početak imunosti: 3 tjedna nakon revakcinacije za panleukopeniju, te 4 tjedna nakon revakcinacije za herpesvirusnu i kalicivirusnu infekciju mačaka.

Trajanje imunosti: 12 mjeseci.

 

Kontraindikacije

Nema.

 

Posebna upozorenja za svaku od ciljnih vrsta životinja

U slučaju infestacije parazitima liječenje treba provesti najmanje 10 dana prije cijepljenja.

 

Nuspojave (učestalost i ozbiljnost)

 

Na mjestu primjene cjepiva može se javiti oteklina veličine graška koja spontano nestaje unutar 7 dana.

Preosjetljivost se može pojaviti samo u vrlo rijetkim slučajevima. U tom slučaju se mora odmah započeti s odgovarajućim liječenjem.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

– vrlo česte (više od 1 na 10 tretiranih životinja pokazuju nuspojavu(e))

– česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

– manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 tretiranih životinja)

– rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 tretiranih životinja)

– vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve).

 

Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Gravidne mačke mogu se cijepiti u prvoj polovici graviditeta.

 

Količine koje se primjenjuju i put primjene

Doziranje i način primjene:

Bočicu s cjepivom treba dobro protresti prije primjene.

Doza cjepiva je 1 mL neovisno o dobi, tjelesnoj masi i pasmini.

Cjepivo se primjenjuje pod kožu u područje iza lopatice.

 

Osnovno cijepljenje:

Životinje se mogu cijepiti u dobi od 8 tjedana i više.

Dvije doze cjepiva primjenjuju se u razmaku 3-4 tjedna.

Prva doza cjepiva primjenjuje se mačićima u dobi 8-10 tjedana

Druga doza cjepiva primjenjuje se mačićima u dobi 12 tjedana.

 

Revakcinacija:

Jednu dozu cjepiva Felimun PCH treba primijeniti godinu dana nakon osnovnog cijepljenja. Revakcinaciju treba ponavljati svake godine.

 

 Posebne mjere pri čuvanju

Čuvati i prevoziti u hladnjaku (2 °C – 8 °C).

Zaštititi od svjetla.

Ne zamrzavati.

Jednom otvorenu bočicu upotrijebiti u roku 8 sati.

 

Proizvođač: Bioveta, a.s. Republika Češka