FELIMUN PCH

FELIMUN PCH

  • emulzija za injekciju, za mačke
  • Cjepivo protiv panleukopenije, kalicivirusne i herpesvirusne infekcije mačaka

Jedna doza (1 mL) sadržava:

Djelatna tvar:

Inaktivirani virus zarazne panleukopenije mačaka ………………..RP ³ 1*
Inaktivirani kalicivirus mačaka ………………..RP ³ 1*
Inaktivirani herpesvirus mačaka ………………..RP ³ 1*

* RP (relative potency) – relativna potentnost (ELISA test) dobivena je usporedbom s razinom protutijela u serumu dobivenom od zamorčadi nakon cijepljenja s referentnom serijom cjepiva u skladu s metodom ispitivanja u ciljnih životinjskih vrsta.

Pomoćne tvari:

Tiomersal ………………..0,01 %

Adjuvans:

Uljni adjuvans (Emulzigen) ………………..do 1 Ml

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija mačaka protiv panleukopenije, kalicivirusne i herpesvirusne infekcije mačaka.
Početak imunosti: 3 tjedna nakon revakcinacije za panleukopeniju, te 4 tjedna nakon revakcinacije za herpesvirusnu i kalicivirusnu infekciju mačaka.
Trajanje imunosti: 12 mjeseci.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

POSEBNA UPOZORENJA ZA SVAKU OD CILJNIH VRSTA ŽIVOTINJA

U slučaju infestacije parazitima liječenje treba provesti najmanje 10 dana prije cijepljenja.

Nuspojave (učestalost i ozbiljnost)
Na mjestu primjene cjepiva može se javiti oteklina veličine graška koja spontano nestaje unutar 7 dana.

Preosjetljivost se može pojaviti samo u vrlo rijetkim slučajevima. U tom slučaju se mora odmah započeti s odgovarajućim liječenjem.

Učestalost nuspojava je određena sukladno sljedećim pravilima:

– vrlo česte (više od 1 na 10 tretiranih životinja pokazuju nuspojavu(e))
– česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)
– manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 tretiranih životinja)
– rijetke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 tretiranih životinja)
– vrlo rijetke (manje od 1 životinje na 10.000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve).

Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja
Gravidne mačke mogu se cijepiti u prvoj polovici graviditeta.

Količine koje se primjenjuju i put primjene

Doziranje i način primjene:
Bočicu s cjepivom treba dobro protresti prije primjene.
Doza cjepiva je 1 mL neovisno o dobi, tjelesnoj masi i pasmini.
Cjepivo se primjenjuje pod kožu u područje iza lopatice.

Osnovno cijepljenje:
Životinje se mogu cijepiti u dobi od 8 tjedana i više.
Dvije doze cjepiva primjenjuju se u razmaku 3-4 tjedna.
Prva doza cjepiva primjenjuje se mačićima u dobi 8-10 tjedana
Druga doza cjepiva primjenjuje se mačićima u dobi 12 tjedana.

Revakcinacija:
Jednu dozu cjepiva Felimun PCH treba primijeniti godinu dana nakon osnovnog cijepljenja. Revakcinaciju treba ponavljati svake godine.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Čuvati i prevoziti u hladnjaku (2 °C – 8 °C).
Zaštititi od svjetla.
Ne zamrzavati.
Jednom otvorenu bočicu upotrijebiti u roku 8 sati.

PROIZVOĐAČ

Bioveta, a.s. Republika Češka