LYSVULPEN

LYSVULPEN

  • suspenzija u blisteru uklopljenom u oralni mamac
  • imunološki pripravak za lisice
  • živo, atenuirano virusno cjepivo protiv bjesnoće
  • za lisice i kunopse

SASTAV

Jedna doza (1.8 mL) cjepiva Lysvulpen  sadržava okruglasti mamac (5 x 3.5 x 1.7 cm/14 g) smeđe-crne boje intenzivnog mirisa po ribi u kojeg je uklopljen PVC-Al blister (4.6 x 3 cm) sa svijetložutom tekućinom u kojoj je:
Atenuirani virus bjesnoće, soj SAD-Bern ≥1.8 x 107 TCID50
Pomoćne tvari: medij za rast stanične kulture (MEM = minimum essential medium), stabilizator i mamac s tetraciklinkloridom – indikator cijepljenja (150 mg).
TCID50 (tissue culture infective dose 50) = doza virusa koja inficira 50% inokuliranih uzoraka tkivne kulture.

Osnovna svojstva i djelovanje

Lisica nakon što u usnu šupljinu unese Lysvulpen® mamac s kapsulom koju pregrize, izađe cjepni virus koji prodre kroz sluznicu ustiju ili nazofarinksa te započne tvorba protutijela. Tri tjedna nakon ‘oralnog cijepljenja’ lisice steknu imunost, tj. razviju zaštitni titar (neutralizacijskih protutijela) protiv punovirulentnog virusa bjesnoće. Time je sprječeno širenje bjesnoće, tj. lisice ne mogu dalje prenositi uzročnika zaraze. Imunost se održava najmanje godinu dana. Iz organizma lisica virus se ne izlučuje u aktivnom obliku.

INDIKACIJE

Profilaktično cijepljenje lisica (Vulpes vulpes) i kunopasa (Nyctereutes procyonoides) protiv bjesnoće.

KONTRAINDIKACIJE

Cjepivo Lysvulpen® ne smije se upotrebljavati za imunizaciju domaćih životinja.

NAČIN PRIMJENE, DOZE I PROGRAM CIJEPLJENJA

– Prije negoli se provodi akcija cijepljenja lisica na određenom području, treba obavijestiti stanovništvo (TV, novine, plakati i sl.) i tijela lokalne uprave. Osobe koje će izlagati mamce moraju biti dobro uvježbane i osposobljene.

– Nakon odmrzavanja cjepiva, tj. vađenja Lysvulpen®-a iz hladnjaka (-20°C), mora ih se postaviti u roku 24 sata. Osobe koje postavljaju cjepivo moraju, za vrijeme rukovanja, nositi zaštitne rukavice da mamci ne poprime ‘ljudski miris’ (u kutiji s 20 mamaca je 1 par rukavica). Tijekom distribucije Lysvulpen®-a, kutije s cjepivom moraju se držati na temperaturi nižoj od 15°C (npr. prenosivi hladnjak 2-8°C) ili upakirane u termoizolacijski materijal. Pri ručnom postavljanju mamaca treba ih oprezno istresti iz kutije, te ih poslije postavljanja prekriti lišćem, travom, zemljom ili sličnim prirodnim materijalom da budu zaštićeni od sunčeva svjetla.

– Lisice se, u pravilu, imunizira 2 x na godinu – u proljeće (travanj – svibanj) i u jesen (rujan – listopad). Na 1 km2 zemljišta najčešće se položi 15-20 ili više mamaca. Količina postavljenih mamaca ovisi o epizootiološkoj situaciji i gustoći populacije lisica. Na cijelom području gdje se provodi cijepljenje mamce treba rasporediti ravnomjerno. Druga je mogućnost da se mamci stave izravno u zaposjednute lisičje jame – tzv. matične jame. U jednu jamu stavi se najviše 10 mamaca. Jedan mamac namijenjen je za jednu lisicu.

Ako se za polaganje cjepiva koriste avioni ili helikopteri, polaže se 1 mamac na svakih 250 m zračne linije koje su međusobno razmaknute također 250 m. Za bolje orijentiranje i točniju raspodjelu mamaca može se koristiti GPS (Global Positioning System).

Mamci se na ograničenom području mogu postavljati i ljeti u blizinu zaposjednutih matičnih jama, u količini od 10 mamaca/jama.
Cijepljenje je najbolje provoditi dvije uzastopne godine, te najmanje još tri godine nakon što se u određenom području posljednji put utvrdi bjesnoća. Cjepivo se može koristiti preventivno i u područjima slobodnim od bjesnoće, no zaštitna zona koja ulazi u područje gdje se javlja bjesnoća mora iznositi najmanje od 50 km.

NUSPOJAVE

Nisu poznate.

NAPOMENE, MJERE OPREZA I DR.

Tijekom zime dok su temperature niže od 0°C mamce sa cjepivom ne smije se izlagati u prirodi. U slučaju da lisica progrize blister u kojem je duboko smrznuto cjepivo, ono ne može izaći i doći u dodir sa sluznicom ustiju te životinja neće biti imunizirana.
Budući su psi i mačke konkurencija lisicama za mamce mora se, tijekom dva tjedna dok su postavljeni, u području gdje se provodi cijepljenje, onemogućiti psima i mačkama slobodno kretanje. Oralno cjepivo Lysvulpen® ne djeluje štetno na pse i mačke.
Područje gdje se provodi cijepljenje mora biti vidljivo obilježeno, a ljudi koji tu žive moraju biti na odgovarajući način obaviješteni.

Sigurnost za životinje
– Predoziranje
10 x veća doza od preporučene ne djeluje štetno na ciljne životinjske vrste.
– Interakcije
Majčinska (kolostrumska) protutijela mogu se u mladih neimuniziranih lisica i kunopasa uplesti u imunosni odgovor.
– Gravidnost i laktacija
Podaci nisu navedeni.

Sigurnost za osobe koje primjenjuju pripravak
Pripravak Lysvulpen® sadržava atenuirani cjepni soj virusa bjesnoće. U slučaju kontaminacije ruku sa cjepivom mora ih se trenutno oprati čistom vodom i sapunom.
Ukoliko cjepivo iz Al-PVC blistera dođe u dodir s očima, sluznicom nosa, ustiju ili s ozljedom na koži mora se odmah zatražiti pomoć liječnika. U takvim okolnostima s osobom se postupa kao da je došla u dodir s punovirulentnim virusom bjesnoće. Ako ruke ili drugi nepokriveni dio tijela bude ‘obojen’ cjepivom to mjesto treba temeljito oprati vodom i sapunom.
Mamac je intenzivnog mirisa po ribi što umanjuje mogućnost da sa njime dođu u dodir djeca.

Sigurnost za okoliš
Nema opasnosti ako se pripravak koristi u skladu s uputom.

KARENCIJA

Pripravkom se ne imuniziraju životinje koje se koriste za prehranu ljudi ili izradu namirnica.

Rok valjanosti: Označen je na opremi, duboko smrznut (-20°C) u originalnoj ambalaži 2 godine.

Način čuvanja: Na tamnome mjestu, pri temperaturi -20°C ili nižoj, te izvan dosega neovlaštenih osoba, a posebno djece.

Oprema:
Ručno polaganje:

1 kartonska kutija s 20 doza.
Zajedničko pakiranje u kojem je 30 kutija sa po 20 doza (600 doza).
Polaganje iz zraka:
Zajedničko pakiranje od 10 kutija sa po 40 doza ili 2 polietilenske vreće s 350 doza
Sva pakiranja ne moraju biti dostupna na tržištu.

Proizvođač: Bioveta a. s., Ivanovice na Hané, R. Češka.