PARVOSIN ERY

PARVOSIN ERY

Parvosin ery

SASTAV

emulzija za injekciju za svinje
Inaktivirano cjepivo protiv parvoviroze i vrbanca svinja
1 doza sadržava (2 mL):
Inaktivirani parvovirus svinja …. ≥ 4 log2 *
Inaktivirana Erysipelothrix rhusiopathiae (3 soja serotipa 2, 1 soj serotipa 1) …….. RP > 1 u jednoj dozi (2 mL)**
* titar HI antitijela u serumu zamorčadi nakon primjene ¼ volumena cjepne doze.
** RP (Relative Potency) – relativna učinkovitost u usporedbi s referentnim serumom dobivenim od cjepiva s kojim je postignuta zadovoljavajuća zaštita u cijepljenih svinja u skladu sa zahtjevima Ph. Eur.

Pomoćne tvari: Formaldehid, otopina 35%, Tiomersal

Imunološka svojstva
Specifična protutijela štite svinje od infekcije bakterijom Erysipelothrix rhusiopathiae, a embrije i fetuse cijepljenih krmača i nazimica štite od parvoviroze tijekom graviditeta. Visoki titar protutijela sprječava umnažanje virusa u reproduktivnim organima i na taj način smanjuje rizik od infekcije tijekom parenja ili umjetnog osjemenjivanja.
Nakon prvog cijepljenja titar protutijela inhibicije hemaglutinacije raste. Maksimalnu razinu postiže 35. dan, a zaštita protiv parvoviroze traje 6 mjeseci.
Imunost protiv vrbanca razvija se 3 tjedna nakon cijepljenja, a traje 6 mjeseci.

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju svinja protiv parvoviroze i vrbanca.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati životinjama koje pokazuju kliničke znakove bolesti i životinjama sumnjivim na bolest.

NUSPOJAVE

U nekim slučajevima moguć je i privremeni porast tjelesne temperature popraćen smanjenim unosom hrane 2-4 sata nakon cijepljenja. Simptomi nestaju u roku od 24-36 sati. Lokalna reakcija (crvenilo, temperiranost i oteklina) može se pojaviti na mjestu primjene te spontano nestati u roku od 2-3 tjedna. U takvim slučajevima mogu se primijeniti antihistaminici.
Ako se zamijeti bilo koja ozbiljna nuspojava ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, treba obavijestiti veterinara.

Doziranje za svaku ciljnu vrstu životinja, način i put primjene

Doza cjepiva za svaku životinju je 2 mL.
Cjepivo se primjenjuje u mišić.

Nazimice i krmače:
Prvo cijepljenje: 3 tjedna prije pripusta ili umjetnog osjemenjivanja
Naredna cijepljenja: uvijek 3 tjedna prije pripusta ili umjetnog osjemenjivanja.

Nerastovi:
Prvo cijepljenje: 3 tjedna prije pripusta
Životinje se moraju docjepljivati svakih 6 mjeseci kako bi se održala imunost.

KARENCIJA

Nula dana.

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama
Nema

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama

Korisniku:
Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) sadržava mineralno ulje. Nehotična injekcija/samo injiciranje može prouzročiti jaku bol i oticanje, naročito ako se injicira u zglob prsta, a u rijetkim slučajevima može rezultirati gubitkom zahvaćenog prsta ukoliko nije pružena hitna medicinska pomoć. Ukoliko se ovaj VMP nehotično injicira treba potražite hitnu medicinsku pomoć čak ako je injicirana vrlo mala količina i liječniku treba pokazati uputu o VMP-u. Ako bol potraje više od 12 sati nakon liječničkog pregleda, ponovo treba potražiti pomoć liječnika.
Liječniku:
Ovaj VMP sadržava mineralno ulje. U slučaju nehotičnog injiciranja ovim proizvodom, čak ako je injicirana i vrlo mala količina, može nastati intenzivno oticanje, koje, na primjer može rezultirati ishemičnom nekrozom i čak gubitkom prsta. HITNO je potreban, stručni kirurški pregled koji može zahtijevati preventivnu inciziju i ispiranje injiciranog područja, napose u području jagodice prsta ili tetiva.

Graviditet i laktacija:
Cjepivo se može primijeniti tijekom graviditeta i laktacije.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Ne postoje dostupni podaci o neškodljivosti i djelotvornosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Odluku o primjeni ovog cjepiva prije, odnosno poslije primjene bilo kojeg drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba donositi od slučaja do slučaja.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
Dvostruka doza cjepiva nije uzrokovala druge štetne reakcije osim onih navednih u odjeljku 6.

Inkompatibilnosti:
Ne miješati s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.
Čuvati u hladnjaku (2C – 8C).
Čuvati od zamrzavanja.
Zaštititi od svjetla.

PROIZVOĐAČ

Bioveta, a.s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Češka