COFFENAL 80 mg/ml

COFFENAL 80 mg/mL

  • otopina za injekciju, za goveda, konje i pse

SASTAV

1 mL otopine sadržava:

Djelatna tvar

Kofein            80 mg/mL

Pomoćne tvari:

Natrijev benzoat (E211)
Boratna kiselina
Voda za injekcije

INDIKACIJE

Liječenje poremećaja srčanih funkcija i insuficijencije cirkulacije i pomoć u liječenju infekcija.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primjenjivati u slučajevima akutne insuficijencije srca, hipoksije srčanog mišića i hipertireoze.

NUSPOJAVE

Kofein primijenjen potkožno može izazvati pojavu lokalne reakcije zbog iritacije. Nakon primjene u venu, u životinja se može pojaviti lagana uznemirenost, tjeskoba, ubrzan rad srca i aritmija te ubrzano disanje. Također može doći i do poremećaja u funkciji probavnog sustava zbog pojačanog izlučivanja probavnih žlijezdi.
U životinja koje boluju od epilepsije postoji rizik od konvulzija nakon primjene kofeina u venu.
Ako se primijete nuspojave VMP-a potrebno je postupiti u skladu sa Zakonom o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konj, govedo, pas

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Pripravak se primjenjuje potkožno, u venu i u mišić u dozama od 5 do 10 mg/kg tjelesne mase.

Govedo, konj             5-20 mL
Pas                            0,25-0,75 mL

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Prilikom primjene i određivanja doze treba uzeti u obzir kliničko stanje i masu životinje, put primjene i individualnu osjetljivost na kofein. Nakon potkožne i primjene u mišić djelovanje počinje nakon 15 do 30 minuta, a nakon primjene u venu djelovanje počinje odmah. U opravdanim slučajevima, primjenu je moguće ponoviti nakon 6 do 8 sati.

KARENCIJA

Meso i jestive iznutrice:
Konj, govedo                         0 dana

Mlijeko:
Govedo                                  0 dana

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.
Čuvati pri temperaturi do 25°C.
Čuvati od zamrzavanja.
Zaštiti od svjetla.
Rok valjanosti poslije prvog otvaranja spremnika: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:
Izbjegavati primjenu visokih doza. Odrediti masu životinje što je moguće točnije.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:
Izbjegavati direktan dodir s proizvodom.
U slučaju da se nehotice samo injicira, treba odmah potražiti pomoć liječnika i pokazati mu uputu o VMP-u ili etiketu.
Za ljude kofein može biti opasan po život ako se proguta u dozi od 5 do 10 g, međutim teška intoksikacija je zabilježena nakon gutanja oko 1,0 g kofeina (15 mg/kg tjelesne mase).

Graviditet i laktacija:
Neškodljivost veterinarsko-medicinskog proizvoda nije utvrđena za vrijeme graviditeta i laktacije.
VMP se tada može primijeniti samo nakon procjene veterinara o odnosu koristi/rizika.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija:
Kofein pojačava učinak lijekova na bazi digitalisa i beta-adrenometika. Istovremena primjena kofeina s metilksantinom i beta-adrenometicima (adrenalin, isoprenalin, orciprenalin) pojačava učinak obje skupine lijekova te njihovo djelovanje na rad srca, što se manifestura srčanim aritmijama i koronarnom boli.

Kofein djeluje sinergijski s nekim analgeticima, a pri istodobnoj aplikaciji kalcija izravno se podražuje srčani mišić.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):
U slučaju predoziranja moguća je pojava tahikardije i aritmije, snižavanje krvnog tlaka, anksioznost, a mogu se pojaviti i konvulzije. Nadalje, može se pojaviti ukočenost i tremor mišića, diureza se može pojačati, a kod mesojeda se može javiti i povraćanje.
Kod predoziranja kofeinom preporuča se primjena natrijevog pentobarbitala.

Inkompatibilnosti:
Nisu poznate.