VETERELIN

VETERELIN, 0,004 mg/mL

  • otopina za injekciju,buserelin

1 mL otopine sadržava:

Djelatna tvar:

Buserelin ………………..0,004 mg

(što odgovara 0,0042 mg buserelin acetata)

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Govedo, konj, svinja, kunić.

INDIKACIJE

Krave:

– indukcija ovulacije ili zakašnjele ovulacije;
– liječenje anestrusa;
– liječenje folikularnih cista, s ili bez simptoma nimfomanije;
– poboljšanje postotka oplođenosti pri postupcima umjetnog osjemenjivanja i nakon sinkronizacije estrusa s analozima PGF2α. Rezultati mogu varirati ovisno o uvjetima uzgoja.

Kobile:

– indukcija ovulacije radi točnijeg određivanja vremena ovulacije i parenja;
– liječenje folikularnih cista s ili bez simptoma nimfomanije.

Ženke kunića za rasplod:
Poboljšanje postotka oplođenosti i indukcija ovulacije pri osjemenjivanju nakon porođaja.

Krmače (spolno zrele nazimice):
Indukcija ovulacije nakon sinkronizacije estrusa s analozima gestagena (altrenogest) u svrhu provođenja umjetnog osjemenjivanja.

KONTRAINDIKACIJE

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se ne smije primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili na bilo koju od pomoćnih tvari.

Količine koje se primjenjuju i put primjene
Govedima, konjima i kunićima se preporuča VMP primijeniti u mišić (i.m.), iako ga je moguće primijeniti i u venu (i.v.) ili pod kožu (s.c.).
Svinjama se preporuča VMP primijeniti u mišić (i.m.), iako ga je moguće primijeniti i u venu (i.v.).

Ciljna vrsta Indikacija µg buserelina/

životinja

mL VMP-a/ životinja
Krava Liječenje anestrusa 20 5
Indukcija ovulacije 20 5
Zakašnjela ovulacija 10 2,5
Poboljšanje postotka oplođenosti pri umjetnom osjemenjivanju i nakon sinkronizacije estrusa s analozima PGF2α. Rezultati mogu varirati ovisno o uvjetima uzgoja.

 

Sinkronizacija estrusa u krava 10 dana prije planiranog osjemenjivanja. Buserelin treba primijeniti na dan 0, zatim PGF2α na dan 7 i potom opet buserelin na dan 9 prema navedenoj dozi.

10 2,5
Folikularne ciste s ili bez znakova nimfomanije 20 5
Kobila Liječenje folikularnih cista s ili bez znakova nimfomanije 40 10
Indukcija ovulacije radi točnijeg određivanja vremena ovulacije i parenja 40 10
Krmača (spolno zrele nazimice) Indukcija ovulacije nakon sinkronizacije estrusa s analozima gestagena (altrenogest) u svrhu provedbe umjetnog osjemenjivanja. VMP treba primijeniti 115-120 sati nakon završetka sinkronizacije s gestagenima. Umjetno osjemenjivanje treba provesti 30-33 sati nakon primjene VETERELIN-a. 10 2,5
Ženka kunića za rasplod Poboljšanje postotka oplođenosti 0,8 0,2
Indukcija ovulacije pri osjemenjivanju nakon porođaja 0,8 0,2

VMP se primjenjuje jednokratno.
Čep bočice smije se probosti najviše 20 puta.

Nuspojave
Nisu poznate.

Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja
Ne preporuča se primjena VMP-a tijekom graviditeta i laktacije.

KARENCIJA

Meso i jestive iznutrice:  ………………..0 dana
Mlijeko: ………………..0 sati

ČUVANJE

VMP treba čuvati pri temperaturi do 25 ºC.
VMP treba zaštititi od svjetla.