Novosti

Novi proizvodi

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da smo registrirali dva nova proizvoda koja će se uskoro naći na našem tržištu.

Saznajte nešto više:

Amprosid – kokcidiocid za perad

Biocan R – vakcina protiv bjesnoće